ثبت نام نفوذ مجموع. بازی رایگان بازی آنلاین TI

رایگان بازی های آنلاین

ثبت نام نفوذ مجموع. بازی رایگان بازی آنلاین TI

بازی های آنلاین:

بازی های آنلاین:


بازی آنلاین: تاثیر تعداد
نام های جایگزین: TI

بازی نفوذ - به یک معنا، نماینده منحصر به فرد از سبک بازی نظامی تاکتیکی با اموال که در حال حاضر طرفداران نوبه خود مبتنی بر شبیه سازی های نظامی با یکدیگر می تواند متحد، teleporting به ابعاد موازی، که در آن هر یک از آنها است شانس به نشان دادن خود را به نبوغ، مهارت و صبر در مبارزه مورد نظر پاداش. این است که در گذشته، در آمد زمانی که ما باید این فرصت را به بازی آنلاین نفوذ در کل!

نشان می دهد یک شرح مفصل از پخش / ثبت نام
ویدئو و تصاویری از بازی تاثیر تعداد

بازی همان