ثبت نام سرزمین جادویی. بازی رایگان بازی آنلاین سرزمین سحر و جادو

رایگان بازی های آنلاین

ثبت نام سرزمین جادویی. بازی رایگان بازی آنلاین سرزمین سحر و جادو

بازی های آنلاین:

بازی های آنلاین:


بازی آنلاین: جادویی زمین
نام های جایگزین: زمین سحر و جادو، سحر و جادو جهان

بازی سرزمین سحر و جادو - MMORPG آزاد متوازن در قالب 3-D.این قلمرو duels جادویی و قدرت جادوها سحر و جادو است.سلاح های آهن را در بازی در اعتماد به نفس بالا، بدون اطلاع از قوانین از هیچ چیز سحر و جادو بیرون برگزار شد.ساکنان - مردم عادی.نگرانی خود را - زنده ماندن در چه زمانی به خرد کن در سراسر جهان پاره شده.در میان هرج و مرج و غم و اندوه بستگان که با آنها ساکنان قاره جادویی سرنوشت از هم جدا شدند، شما باید جدید، دوباره پر از صلح شادی.

نشان می دهد یک شرح مفصل از پخش / ثبت نام
ویدئو و تصاویری از بازی جادویی زمین

بازی همان