ثبت نام آنلاین ایکاریم. بازی رایگان بازی آنلاین Ikari

رایگان بازی های آنلاین

ثبت نام آنلاین ایکاریم. بازی رایگان بازی آنلاین Ikari

بازی های آنلاین:

بازی های آنلاین:


بازی آنلاین: ایکاریم
نام های جایگزین: ایکاروس

ایکاروس بازی متعلق به طبقه راهبردها، بر روی خط طراحی شده برای شرکت در آنها در همان زمان تعداد زیادی از مردم است.این بازی بر روی مرورگر بازی است، و در نتیجه تقریبا بدون نیاز به کامپیوتر خانگی متصل به اینترنت و سلامت بازی را تولید نمی کند.

نشان می دهد یک شرح مفصل از پخش / ثبت نام
ویدئو و تصاویری از بازی ایکاریم

بازی همان