بازی Farmerama ثبت نام. بازی Farmerama کاربران آنلاین حاضر در سایت "

رایگان بازی های آنلاین

بازی Farmerama ثبت نام. بازی Farmerama کاربران آنلاین حاضر در سایت "

بازی های آنلاین:

بازی های آنلاین:


بازی آنلاین: Farmerama
نام های جایگزین: Farmerama

Farmerama استراتژیک آنلاین - سبک بازی سرد، شبیه سازی مزرعه.ناز حیوانات کوچک رها شده و مورد غفلت قرار گرفته مزارع در انتظار استاد خود را، که قادر به قرار دادن همه چیز در نظم و ایجاد یک مزرعه واقعی پول از دست دادن را به یک کسب و کار سودآور است.اگر، با یادآوری تصاویر از دوران کودکی خود را، زمانی که مادر بزرگ خود را صرف تعطیلات، شما احساس نوستالژی زندگی روستایی - Fermerama آنلاین است که دقیقا همان چیزی است که شما نیاز دارید!

نشان می دهد یک شرح مفصل از پخش / ثبت نام
ویدئو و تصاویری از بازی Farmerama

بازی همان