بازی آواتار: سن از هرج و مرج

رایگان بازی های آنلاین

بازی های آنلاین:

بازی های آنلاین:


بازی آنلاین: آواتار: سن از هرج و مرج
نام های جایگزین: آواتار، آواتار بازی آنلاین، دوره ای از هرج و مرج

تاریخ عضویت: سن از هرج و مرج - RPG مرورگر رایگان است، که به ادراک خود را در مورد بازی های آنلاین را تغییر دهید. این یکی از نوع بازی با سیستم نبرد در زمان واقعی است. برای یک بازی موفق، شما باید به دقت فکر می کنم در مورد تاکتیک های جنگ. شما در مورد ارائه می شود و قادر به مقایسه مقادیر تقریبی حمله و دفاع از شخصیت خود را با حمله و دفاع از دشمن نیاز دارند. شما باید با دقت هر عمل از حریف و یا نظارت شما ممکن است با آنها روبرو میشود.

نشان می دهد یک شرح مفصل از پخش / ثبت نام
ویدئو و تصاویری از بازی آواتار: سن از هرج و مرج

بازی همان