9 اژدها ثبت نام آنلاین. بازی رایگان بازی آنلاین 9 اژدها

رایگان بازی های آنلاین

9 اژدها ثبت نام آنلاین. بازی رایگان بازی آنلاین 9 اژدها

بازی های آنلاین:

بازی های آنلاین:


بازی آنلاین: 9 اژدها
نام های جایگزین: 9 اژدها، 9 اژدها

نقش چند نفره آنلاین بازی بازی 9 اژدها دعوت بازیکن را به بازدید از جهان مرموز از افسانه های باستانی چینی به بهترین دانش آموز از معلم خود و هنرمند رزمی. بازی می گیرد در طول سلطنت سلسله مینگ، و گیم پلی خود تفسیر اصلی از اسطوره ها و افسانه های چینی، با عناصر فانتزی است.

نشان می دهد یک شرح مفصل از پخش / ثبت نام
ویدئو و تصاویری از بازی 9 اژدها

بازی همان