7 از ثبت نام آنلاین. بازی رایگان بازی آنلاین عنصر هفتم

رایگان بازی های آنلاین

7 از ثبت نام آنلاین. بازی رایگان بازی آنلاین عنصر هفتم

بازی های آنلاین:

بازی های آنلاین:


بازی آنلاین: 7 مورد
نام های جایگزین: عنصر هفتم، 7 روح، 7 عنصر

عنصر هفتم آنلاین - اعتیاد آور بازی MMORPG با یک سیستم عاری از PVP. از پروژه های مشابه چینی 7 عنصر دارای گرافیک عالی، جنگ های پویا، و همچنین نوآوری برای ایجاد اشیاء است. کنترل استاندارد و ماموریت های معمول را در این بازی است دشوار نیست، و به این معنی است که برای درک چگونگی بازی هفتمین عنصر می تواند به سرعت. برای رسیدن به یک جهان که در آن قتل عام را متوقف نمی نیاز به ثبت نام 7 عناصر است.

نشان می دهد یک شرح مفصل از پخش / ثبت نام
ویدئو و تصاویری از بازی 7 مورد

بازی همان